In deze blog post beschrijf ik hoe je de HTML Tags uit een Content Query Web Part verwijdert binnen SharePoint Online. Wij zijn bij diverse organisaties tegengekomen dat informatie ook zichtbaar moet zijn op diverse (sub)sites. Er wordt veel informatie gedeeld in documenten, maar er is ook veel andere type informatie binnen SharePoint Online.

Vaak worden SharePoint lijsten gebruikt voor de weergave van informatie. Om de informatie ook aantrekkelijk te kunnen weergeven kan er gebruik worden gemaakt van een Rich-Text box in een lijst. Nu kan je met een Contect Query Web Part (CQWP) eenvoudig de “Titel” van een item en de inhoud van de Richt-text box weergeven. Dan wordt deze als volgt weergeven:

CQWPHTML_1

Dit is natuurlijk geen informatie die we aan de eindgebruikers willen tonen. Om de weergave zo aan te passen, dat deze er ook leesbaar uitziet moet je de volgende stappen volgen:

Stap 1 Exporteren Content Query WebPart:

Plaats een Content Query WebPart (hierna CQWP) op de pagina waarop je de informatie wilt weergeven. Configureer de CQWP zodat de juiste informatie wordt weergeven (we letten nu nog niet op de weergave). Het CQWP is eigenlijk al correct ingesteld, op de weergave van de tekst na. Om dit goed in te stellen dienen we eerst het web part te exporteren, dit resulteert in een *.webpart file. De optie om het CQWP te exporteren is beschikbaar wanneer je de pagina bewerkt en vervolgens op het pijltje van de CQWP klikt. Hier staat “Exporteren”. In het bestand wat je zojuist hebt geëxporteerd staat op regel 43:

<property name=”ItemStyle” type=”string”>NoImage</property>

Wat is ingevuld bij deze Property hebben we later nog nodig. Ik heb hier voor de weergave ‘Titel en beschrijving’ gekozen, en dit vertaald zich naar ItemStyle NoImage

Stap 2 Aanpassen ItemStyle.xsl :

Open ‘ItemStyle.xsl’ met behulp van SharePoint Designer. (Het bestand is te vinden bij Alle bestanden –> Style Library –> XSL Style Shteets ). Zoek hier de Template die bij de Property uit stap 1 past. Deze kan je vinden m.b.v. het volgende format: Crtl+F <xsl:template name=”NoImage”. In de laatste regel van deze template staat:

<xsl:value-of select=”@Description” />

Verander deze naar:

<xsl:value-of select=”@Description” disable-output-escaping=”yes” />

Sla de wijziging op, vergeet hierbij niet het gewijzigde bestand in te checken en te publiceren.

Stap 3 Bewonder het resultaat:

Ververs de pagina met het CQWP en de tekst wordt nu goed weergeven

CQWPHTML_2

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.