Deze sessie wordt gepresenteerd door Jared Spataro, General Manager Product Marketing van de Microsoft Office Division. De content van deze sessie heeft veel overlap met de “Roadmap for Enterprise Social” van maandag. Deze blog post geeft daarom alleen een kort overzicht van de belangrijkste highlights van deze sessie. Voor meer details zie de Roadmap post.

image

Microsoft’s visie op de toekomst van werk is dat het netwerk centraal staat, het netwerk van relaties, het delen van informatie en het eenvoudig kunnen reageren op constante veranderingen. Vanwege deze visie ligt Microsoft’s focus voor Enterprise Social voor het komende jaar op de volgende onderdelen:

[listdot]

  • Mensen staan centraal en daarom is het komen tot 1 profiel voor Yammer en Office 365 de eerste stap en de verwachting is dat dit uiterlijk deze zomer gerealiseerd zal zijn.
  • De volgende stap is het toevoegen van Office Graph functionaliteit om gebruikers beter inzicht te geven in voor hen relevante informatie. Het Oslo Project is een voorbeeld van een manier om de informatie van Office Graph te ontsluiten, een ‘graph browser’.
  • Experiences is het derde onderdeel waarop de focus zal liggen met Groups als belangrijkste onderdeel. Een Group wordt een combinatie van email inbox, bestanden, kalender en conversaties, nieuwe functionaliteit waarin Yammer meer wordt samengebracht met SharePoint en Outlook (Web App).

[/listdot]

Documenten
Jared geeft aan dat SharePoint de lokatie zal blijven waar het beheer van content zal plaatsvinden. Documenten die via Yammer gedeeld worden zullen in SharePoint worden opgeslagen. Maar het is nog onduidelijk hoe de Group Document Library, als onderdeel van Groups, precies in relatie zal staan tot libraries in bijvoorbeeld team sites.

In een kort gesprek met Jared aan het einde van de sessie wordt duidelijk dat het product team zelf ook nog niet helemaal weet hoe dit gaat uitpakken. Een mogelijkheid is dat de documenten die bij een Group horen kunnen worden opgeslagen in een (bestaande) team site en Jared geeft aan dat dit een logische benadering zou zijn, zeker voor gestructureerde document libraries.  Zijn verwachting is dat in ieder geval in de eerste release van Groups dit een ‘stand alone’ template zal zijn waarin ook de documenten die onderdeel van de Group zijn worden opgeslagen. Hopelijk komt er snel een mogelijkheid om de koppeling met bestaande of nieuwe team sites te realiseren.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.