Monday, January 24, 2022

SPC14 Day 2: Update on InfoPath and SharePoint Forms

Must read

avatar
Jeroen Struik
Ik ben SharePoint Consultant werkzaam bij Macaw. In de afgelopen 10 jaar heb ik mij met bijna alle aspecten van SharePoint bezig gehouden: upgrades en installaties van SharePoint 2003 en 2007, bouwen van intranet functionaliteit in alle SharePoint versies inclusief SharePoint Online en het ontwerpen en inrichten van document management en workflow oplossingen.

Dit is misschien wel de sessie waar het meest naar is uitgekeken op deze SharePoint Conference. Sprekers Sonya Koptyev, Greg Lindhorst en Bob Piper van Microsoft gaan in deze sessie in op de toekomst van forms in SharePoint. Door sommigen is de sessie ook wel de ‘begrafenis van InfoPath’ gedoopt.

Waarom stopt Microsoft met InfoPath?
De sessie begint met een quote: “The world hates change, yet it is the only thing that has brought progress”. Gebruikers verwachten een geintegreerde wereld met overal toegang tot data en dus ook applicaties die hierbij aansluiten. In de visie van Microsoft kon InfoPath niet meer voldoen aan deze wensen en is besloten niet tot het aanpassen van InfoPath maar tot het ontwikkelen van nieuwe tools om de aansluiting tot realiseren bij deze wensen en verwachtingen. Vooruitgang op dit gebied kan volgens Microsoft niet zonder verandering.

De sprekers geven aan dat er nog geen volledige vervanging is voor InfoPath en dat Microsoft graag input uit de community wil ontvangen om te komen tot een goede “Office Forms” oplossing. Op dit moment zijn er requirements en een basis van een aantal oplossingen en deze zullen in het komende jaar verder worden uitgewerkt met hulp van de feedback uit de community.

Vier typen forms
In het vervolg van de sessie wordt ingegaan op 4 oplossingen die in meer of mindere mate een deel van de functionaliteit bieden waarvoor InfoPath nu wordt ingezet: Excel Surveys, List Forms, Structured Documents en App Forms. De roadmap van deze oplossingen ziet er als volgt uit:

image

Excel Surveys
Een redelijk onbekende functionaliteit van Excel waarmee het mogelijk is om snel surveys te maken met behulp van Microsoft Excel en Excel Online. Omdat het gebruik maakt van co-authoring functionaliteit worden de survey resultaten live in de Excel sheet getoond. Deze optie heeft wel behoorlijk wat overlap met SharePoint Surveys en de voor- en nadelen van beide oplossingen worden niet verder besproken.

Forms on SharePoint Lists (FoSL)
Dit is een nieuwe ontwikkeling waarbij SharePoint list formulieren kunnen worden aangepast in de browser op bases van MS Access technologie. De demo draait op een lokale VM en is nog een vroege beta versie, zelfs het management van de product group heeft het nog niet gezien.

Met deze oplossing komt er een nieuwe Customize Form button in de list ribbon welke het mogelijk maakt om het form te designen in de browser. Hierbij kunnen velden worden gestyled, verplaatst en aangepast en daarmee lijkt het een beetje op de huidige mogelijkheden waar je met InfoPath een formulier kunt aanpassen.

De List Details weergave geeft de mogelijkheid om de lijst van items te zien met bijbehorende details, inclusief “in place” edit modus. De verwachting is een eerste release in 3 tot 6 maanden, zie ook de roadmap hierboven. FoSL zal initieel geen BCS of andere externe koppelingen bieden maar dit wordt zeker overwogen. Lookups zullen wel vanaf het begin mogelijk zijn en profile lookup zal binnen een jaar komen.

Het mooie van deze oplossing is dat het gebaseerd is op standaard SharePoint lijsten en daarmee behoren workflows dus ook tot de mogelijkheden. Echter, koppeling met andere databronnen wordt voorlopig nog niet ondersteund en onder andere daardoor zal FoSL voorlopig geen volwaardig InfoPath alternatief zijn. De “continuous improvements” roadmap voor FoSL is hieronder te vinden.

image

Structured documents
In Microsoft Word is het al enige jaren mogelijk om formulieren te bouwen en deze als template beschikbaar te maken, zogenaamde “structured documents”. De bedoeling is dat deze Word formulieren uiteindelijk ook gaan aansluiten bij de “data everywhere” visie maar op dit moment is de roadmap hiervoor nog onbekend en er wordt hierover meer duidelijk aan het einde van het jaar.

App forms
Bij App forms kan worden gedacht aan een Microsoft Access applicatie waarin met relationele data en meerdere formulieren wordt gewerkt, over het algemeen geschikt voor complexere scenario’s dan mogelijk zijn met FoSL. Zie voor meer details over Access Web Apps deze blog post.

Technical product roadmap
Wat kunnen we verwachten voor de komende tijd? In ieder geval blijft er InfoPath support in Office 365 tot de volgende major release van Microsoft Office en blijft de InfoPath server en client ondersteund tot 2023. Met name FoSL maar ook Access Web Apps zal de komende tijd verder worden uitgebouwd, zie ook de ‘improvements’ slide hierboven.

Gaat het mogelijk worden om InfoPath oplossingen te migreren naar bijvoorbeeld Access Web Apps? Dat is nog zeer onzeker en de kans is groot dat dit aan partners zal worden overgelaten.

Verder is de verwachting dat er geen ‘code behind’ mogelijkheden komen in deze oplossingen, zoals nu wel mogelijk is bij InfoPath en het valt nog te bezien of het zonder deze optie mogelijk zal zijn alle processen te ondersteunen die organisaties nu met InfoPath ondersteunen. Daarnaast is het op korte termijn nog niet mogelijk om formulieren eerst offline te bouwen en pas na afronding te publiceren, alle bewerkingen zijn nu nog in het live formulieren. Offline bewerken staat wel op roadmap maar een datum is nog niet bekend.

Tot slot: Microsoft vraagt alle gebruikers van SharePoint en Office formulieren om input en feedback via dit formulier: http://officeforms.uservoice.com

More articles

1 COMMENT

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest articles