De optimalisatie tips die gegeven worden zijn niet alleen voor SharePoint 2013 en SQL Server 2012 van toepassing, maar ze zijn ook toepasbaar voor andere versies. Aangezien een groot deel van de content van SharePoint is opgeslagen in SQL Server, is het belangrijk deze te optimaliseren.

Zaal: Lido 3001-3103
Tijd: 3:15 PM – 4:30 PM
Doelgroep: IT Professional
Sessie type: Best Practices

Spreker(s):
[listdot]

 • Brian Alderman

[/listdot]

Abstract:
More than 90% of the content accessed via SharePoint is stored in SQL Server and without the correct configuration of SQL Server it can have a detrimental impact on the performance of SharePoint. Regardless of whether you have a dedicated Database Admin (DBA), or the SharePoint administrator is also the DBA, there are critical SQL Server configurations that can be made to help optimize SharePoint. Often DBA’s are familiar with how to manage SQL Server, but may not be familiar with some nuances that SQL Server has when integrated with SharePoint. In this session we will demonstrate how some default SQL Server settings negatively impact SharePoint and what changes can be made to improve the performance of SharePoint. These changes include database file settings and SQL Server instance settings. We’ll also examine how to properly install SQL Server and SharePoint so they work together as efficiently as possible. This discussion will introduce the Best Practices framework that will allow your SharePoint administrator and/or your DBA to configure SharePoint and SQL Server to provide optimal performance for your SharePoint implementation.

Notities:
Tips voor gebruik van Content Databases
[listdot]

 • Gebruik Full Recovery model voor productie databases
 • Zorg ervoor dat de databases niet te groot kunnen worden. De aanbeveling is 200 GB, dit is een soft limit. Hiervoor kan je quota temptaties gebruiken en het maximum aantal site collecties per content database. Bij deze berekeningen moet rekening gehouden worden dat de recycle bin 15% extra ruimte kost.

[/listdot]

SQL Server Instance inrichting kan je tweaken met de volgende configuratie voor betere performance. Gebruik een dedicated instantie voor SharePoint zodat deze instellingen als standaard ingesteld kunnen worden.

[listdot]

 • Standaard worden de database files op de C schijf geplaatst, dit wil je aanpassen om problemen met je OS te voorkomen.
 • Zet de log bestanden en data bestanden op andere schijven. Voor de log file, gebruik 25% van de data file. Gebruik RAID 5/10 schijf configuratie.
 • Stel de minimale en maximale geheugen voor de instance in. Zet de max voor alle instances, omdat anders 1 instantie al het geheugen in pikt.
 • Zet de Max Degree of Parallelism op 1 (MAXDOP)
 • Zet de collation op SQL_Latin1_General_CI_AS_KS_WS
 • Voorkom auto shrink, de database gaat toch weer groeien. Zorg met de DBCC command dat je regelmatig gebruikt om de grootte onder controle te houden.

[/listdot]

Zet de volgende SQL Server Database configuratie
[listdot]

 • Model Database File Settings (wordt gebruikt als template voor alle databases welke aangemaakt worden)
 • Verhoog de initial size voor data en log files. Voor de log file, gebruik 25% van de data file.
 • Verhoog de auto growth instellingen aan en gebruik MB ipv %. Dit moet niet te klein zijn, want het elke keer uitbreiden kost performance. Let op: Wanneer je databases creëert via SharePoint, wordt deze instelling niet opgepikt! Maak de databases zelf aan via SQL Server of pas deze instelling aan nadat de databases zijn aangemaakt.
 • Tempdb Database File Settings (wordt gebruikt als tijdelijke opslag voor queries welke uitgevoerd worden)
 • Verhoog de initiële size van data en log file
 • Verhoog de auto growth instellingen aan en gebruik MB ipv %
 • Gebruik de Simple recovery model
 • Plaats de bestanden op een andere schijf als de content databases

[/listdot]

Om enorme transactie logs te voorkomen (welke kunnen voorkomen wanneer de Full Recovery model gebruikt wordt) moet de back-up strategie goed ingericht worden. Gebruik Full backups en differential backups om sneller te kunnen herstellen. Herstel proces is dan bij problemen:
[listdot]

 • Back-up de transactie log
 • Herstel de Full back-up
 • Herstel de differential back-up
 • Restore de transactie log

[/listdot]
Om grote transactie logs dan te voorkomen, kan op het succes van de Full back-up een back-up van de log gemaakt worden met de optie WITH INIT, welke de transactie log opschoont.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.