Het Nieuwe Werken is hot en heeft ruimschoots zijn intrede gedaan in de samenleving. Een goede invulling van deze werkvorm wordt gekenmerkt door het aanbieden van de juiste faciliteiten vanuit de organisatie. Medewerkers en externe belanghebbenden willen op afstand informatie uitwisselen en vragen meer en meer om flexibiliteit in onderlinge samenwerking. De vraag naar online samenwerking komt hoger op de agenda te staan, waarbij veel organisaties hier nog geen antwoord op weten te formuleren.

Microsoft SharePoint is bij uitstek het middel om de groeiende vraag naar tijd- en locatie onafhankelijk werken te beantwoorden. SharePoint maakt deel uit van de Microsoft Office familie en wordt gezien als een bouwpakket voor webomgevingen waarin op afstand informatie kan worden gedeeld tussen belanghebbenden.

De mogelijkheden die de functionele bouwstenen van SharePoint bieden zijn haast onbegrensd en wellicht te groot om door één individu te bevatten. Ben je Content Manager, Workflow expert of een expert op het gebied van het koppelen van bedrijfssystemen, misschien ben je meer thuis op het gebied van Business Intelligence en werk je aan rapportages, het inrichten van SharePoint is meer dan alleen het installeren van een softwarepakket voor een groepje gebruikers. SharePoint kan het informatieve middelpunt zijn van een grote organisatie, MKB’er, of school. Zelfs voor kleinschaliger gebruik binnen bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk voor patiëntenregistratie en het koppelen van documenten kan SharePoint worden ingezet.

Organisaties die “Het Nieuwe Werken” willen omarmen, dienen in eerste instantie na te denken over de gevolgen voor bestaande processen. Verandermanagers kunnen ondersteunen bij het herinrichten van processen, waarbij termen als ‘Lean’ met groter wordende regelmaat om de hoek komen kijken. Breng de processen in kaart en maak het onderscheid tussen online en offline activiteiten. Online activiteiten kunnen met behulp van SharePoint worden ondersteund. Bepaal of dit in de IT strategie past en weeg daarbij de keuze voor interne of externe hosting af.

Implementatie van SharePoint past in de ‘lean’ procesmanagement gedachte, uitrollen van SharePoint is geen eenmalige exercitie. Kiezen voor SharePoint is de sleutel voor de toegangspoort naar online samenwerken. Eenmaal de poort geopend ontstaan nieuwe mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan uitbreidingen door integratie van functionaliteit van bedrijfskritische systemen, presentatie van managementinformatie door uitwisseling van data met informatiesystemen van derden en het vergroten van contactmogelijkheden door het integratie van social media oplossingen.

Tip: SharePoint is flexibel en schaalbaar, begin klein en zorg voor commitment. Laat de medewerker de ambassadeur zijn voor de uitrol naar de gehele organisatie.

Previous articleSharePoint 2010 Handboek
Next articlePowerPivot voor Excel en Twitter
avatar
Mijn naam is Edwin de Goede, trotse vader van twee eigenwijze kinderen, watersporter en Consultant bij Gentry Resources. Samen met mijn collega’s help ik organisaties verder in vraagstukken die betrekking hebben op Het Nieuwe Werken. Met de Microsoft kennis die door de bloedbanen van Gentry Resources stroomt, ligt mijn focus op SharePoint. Ik maak de mogelijkheden van SharePoint voor klanten inzichtelijk en adviseer hen op het raakvlak van dit product met bestaande infrastructuur en systemen. Het leuke aan deze rol is het contact met mijn klanten en het gezamenlijk bedenken van nieuwe mogelijkheden die passende zijn voor de hun organisatie.

3 COMMENTS

  1. Uitstekend artikel waaruit maar weer eens blijkt dat SharePoint in veel gevallen de juiste fundering biedt als het gaat om betere en slimmere manieren van werken. In veel gevallen wordt de term ‘het nieuwe werken’ vaak in verband gebracht met allerlei nieuwe technologieën die per definitie altijd een trendy en hip karakter moeten hebben. Ten onrechte wordt vaak gesproken over ‘oude ICT’ en ‘nieuwe ICT’ Je moet echter werken vanuit de basis. Ook als het gaat om veranderingen in een manier van werken die ICT gerelateerd zijn. SharePoint voorziet hierin naar mijn mening.

  2. Interessant artikel! Het maken van Teamsites is hiervoor een goede basis inderdaad. Hierbij draait het om samenwerken in brede zin. Hierbij is samenwerken met zowel met interne medewerkers als externen een uitkomst. Een ideaal platform voor informatie en kennis deling. Het centrale platform voor een organistie voor groot en klein. We kennen allemaal de flexpleken, maar dit is locatie onafhankelijk werken, het logische vervolg hierop, gebruikmakend van de alle nieuwe technologieen op de markt vandaag de dag. Gebruikers van SharePoint krijgen hierbij ook de vrijheid om sites in te delen naar hun eigen behoefte, de acceptatiegraad hiermee verhogend.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.