Door deze zoekwoorden op te geven, zorgt SharePoint ervoor dat de resultaten de woorden SharePoint en/of 2013 bevatten. Deze resultaten zijn daarna natuurlijk nog te filteren met het Refinement Panel, zodat alleen documenten van bijvoorbeeld een specifieke auteur worden getoond.

Operatoren binnen SharePoint
Het is mogelijk om op voorhand al documenten te filteren, door aan te geven welke woorden wél of juist niet in de documenten mogen voorkomen.

SharePoint 2013 AND Search Operator

Als eerste het AND-operator. Met de onderstaande zoekopdracht geef je aan dat de resultaten die weergegeven worden zowel SharePoint als 2013 moet bevatten.

SharePoint 2013 NOT Search Operator

Je kunt ook het tegenovergestelde van de voorgaande Operator gebruiken. Toon de resultaten waar SharePoint in voorkomt, maar zonder het woord 2013. Dit doe je door tussen de twee woorden NOT toe te voegen.

SharePoint 2013 OR Search Operator

De derde operator die we kunnen gebruiken is de OR. Deze operator zorgt ervoor dat de resultaten ten minste één van de twee woorden bevat.

SharePoint 2013 Asterisk Search Operator

In een eerdere blog is de vierde operator al eerder genoemd, de Asterisk (*). Deze operator zorgt er in het voorbeeld voor dat het nummer 2 zelf aangevuld wordt. Zo worden bijvoorbeeld de resultaten met SharePoint 2.0, SharePoint 2010 en SharePoint 2013 weergegeven.

SharePoint 2013 Search Operator

De laatste operator die we gaan noemen in deze blog is het gebruik van de aanhalingstekens (“…”).

Je gebruikt de aanhalingstekens wanneer de woorden precies achtereenvolgens moeten voorkomen in de resultaten. Resultaten met de tekst De nieuwste versie, SharePoint 2013- worden wel getoond, maar een document met de tekst ‘in de 2013 versie van SharePoint’ – zal niet worden getoond.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.