Om SharePoint 2013 met PowerShell commando’s te beheren, gebruik je de SharePoint 2013 Management Shell, maar maak je bijvoorbeeld een back-up script, dan wordt dit uitgevoerd door Windows PowerShell. De Windows PowerShell kent geen SharePoint 2013-gerelateerde commando’s (cmdlets).
Je kunt er met één regel code toch voor zorgen dat je binnen een PowerShell scherm de SharePoint 2013-gerelateerde cmdlets kunt gebruiken door aan het begin de onderstaande regel uit te voeren.

[sourcecode language=”csharp”]
​Add-PSSnapin “Microsoft.SharePoint.PowerShell”
[/sourcecode]

Natuurlijk kan je er ook voor zorgen dat je niet steeds deze regel in hoeft te voeren, maar dat je zorgt dat de Windows PowerShell altijd gebruik kan maken van SharePoint 2013 cmdlets. Voer de onderstaande stappen uit om dit voor elkaar te krijgen.

1. Open Windows PowerShell ISE als Administrator.
2. Plak vervolgens de onderstaande code en start het script. Dit zorgt ervoor dat er een PowerShell profiel wordt aangemaakt als die er nog niet is.

[sourcecode language=”csharp”]
if (!(test-path $profile.AllUsersAllHosts)) {new-item -type file -path $profile.AllUsersAllHosts –force}
powershell_ise $profile.AllUsersAllHosts​
[/sourcecode]

3. Nadat de code is uitgevoerd zal er binnen de Windows PowerShell ISE een tweede tabblad aangemaakt zijn.

 

 

 

4. Plak binnen profile.ps1 de volgende code.

[sourcecode language=”csharp”]
$ver = $host | select version
if ($ver.Version.Major -gt 1) {$host.Runspace.ThreadOptions = “ReuseThread”}
if ((Get-PSSnapin “Microsoft.SharePoint.PowerShell” -ErrorAction SilentlyContinue) -eq $null)
{
Add-PSSnapin “Microsoft.SharePoint.PowerShell”
}
[/sourcecode]

5. Het scherm ziet er dan als volgt uit:

 

 

6. Sla dit bestand op en sluit Windows PowerShell ISE.

7. Op het moment dat je nu Windows PowerShell opstart kan het iets langer duren omdat het profile.ps1 script uitgevoerd wordt en voegt het automatisch de Microsoft SharePoint PowerShell Snap-in toe.

8. Test of het werkt door in Windows PowerShell een SharePoint cmdlet uit te voeren, denk bijvoorbeeld aan Get-SPFarm.

Voor de toevoeging:

 

 

Na de toevoeging:

 

 

9. Aangezien je de code nu zonder problemen kunt uitvoeren, ben je in staat om  zowel de SharePoint 2013 Management Shell als de Windows PowerShell te gebruiken om SharePoint 2013 te beheren.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.