In SharePoint 2010 en SharePoint 2013 zijn er naar mijn weten 3 (gesupporteerde) manieren om een site collectie te verwijderen.

Central Administration
Vanuit Central Administration bestaat de mogelijkheid een site collectie te verwijderen. Je kunt dit doen door Central Administration te openen, en te gaan naar: “Application Management -> Site Collections -> Delete a site collection”.

spcollectierestoren1

Root site

Wanneer je de root site van een site collectie bezoekt, in dit geval https://portal.sharepointrelated.com/sites/test, is het mogelijk de gehele site collectie te verwijderen door te gaan naar: “Site Actions -> Site Settings”. Klik vervolgens op “Delete this site”.

spcollectierestoren2

PowerShell

Door middel van het Remove-SPSite cmdlet is het mogelijk een site collectie te verwijderen. Hiervoor wordt het Remove-SPSite cmdlet gebruikt.

spcollectierestoren3

Restoren

Wanneer een site collectie per ongeluk is verwijderd, is het niet altijd nodig een backup terug te zetten. SharePoint 2010 (Vanaf SP1) en SharePoint 2013 bieden de mogelijkheid om een site collectie te restoren door middel van de zogenaamde Site Collection Recycle Bin. Deze is alleen te benaderen via PowerShell. Deze bewaart verwijderde site collecties voor 30 dagen. Daarna wordt de site collectie definitief verwijderd. Dit betekent ook dat de database waarin de verwijderde site collectie zich bevindt, niet direct kleiner wordt na het verwijderen van een site collectie. Om een site collectie te restoren, kan er gebruik gemaakt worden van het “Get-SPDeletedSite” en “Restore-SPDeletedSite” cmdlet. Na het verwijderen van de site collectie, wordt het Get-SPDeletedSite cmdlet gebruikt om de verwijderde site collectie te tonen:

spcollectierestoren4

We zien hier de verwijderde site collectie. Om deze te restoren naar zijn oorspronkelijke locatie, gebruik je het Restore-SPDeletedSite cmdlet, in combinatie met de SiteId die je in bovenstaand voorbeeld kunt zien:

spcollectierestoren5

Hierna is de site collectie weer beschikbaar. *Let op* De mogelijkheid om een site collectie te restoren, is alleen aanwezig wanneer de site collectie is verwijderd vanuit Central Administration of de root site. Wanneer de site collectie is verwijderd door middel van PowerShell, is deze niet zichtbaar met het Get-SPDeletedSite cmdlet. Het is dus niet mogelijk om een site collectie uit de Site Collection Recycle Bin te halen wanneer de site collectie is verwijderd door middel van PowerShell. De site collectie zal dan door middel vanuit een eerder genomen backup moeten worden gerestored.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.