Een stukje kennisdeling uit de serie “dit wordt wellicht eens gevonden via Google”. Wanneer je gebruik maakt van SharePoint Online, gelden er een aantals regels voor wat betreft de capaciteit van je SharePoint omgeving. Zo is het aantal Site Collections gelimiteerd tot 300, kan iedere Site Collection maximaal 100 gb herbergen en stopt de groei van je volledige SharePoint Online omgeving (een zogenaamde tenancy) bij 25 tb (vanaf 8 maart 2012 kan er 25 TB in plaats van 5 TB maximaal worden opgeslagen binnen een SharePoint tenancy).

Een MySite wordt ook als Site Collection gezien, zo is te lezen in de SharePoint Online Service Description. Gelukkig staan deze MySites los van de limiet van 300 site collections. Anders zouden maximaal 300 collega’s een MySite mogen hebben en zou er geen plek meer zijn voor andere cotent :) .

Binnen zo’n MySite kan maximaal 500 mb aan documenten worden opgeslagen. Dit maximum kan je beheren via het SharePoint Online Administration Center. Uit het SharePoint Online Administration Center blijkt echter niet of een beperking van dit maximum, gevolgen heeft voor de totale opslag van je SharePoint Online omgeving.

Gelukkig is de Office 365 Community erg actief, en hebben ze binnen een dag inzicht gegeven in deze kwestie:

“The MySite storage is not counted against the total storage space pooled per tenant.  In a way you could consider the MySite free storage.  Also, if need be I believe the limit per tenant can be increased beyond that 5TB figure, but in order to do so you would need to speak with billing for the specifics.  Let us know if you have any further concerns.”

Samengevat: de opslag in MySites, heeft geen gevolgen voor de totale opslag in een SharePoint Online omgeving. En, zo blijkt en passant, is de limiet van 5 tb ook niet heel hard.

Prettig om te weten voor iedere grote organisatie die aan de slag gaat/is met SharePoint Online.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.