Een groeiende hoeveelheid bedrijven ziet het belang van goede managementinformatie. Wanneer je online naar kennis over managementinformatie zoekt, komen de termen Business Intelligence en Data Warehousing steeds vaker om de hoek kijken. Neem eens een kijkje op www.vaiper.nl voor een technische invalshoek over deze onderwerpen. 

In deze serie van artikelen meer over het genereren en presenteren van managementinformatie via SharePoint. Maar wat is eigenlijk managementinformatie en waarom wordt dit een steeds belangrijker element voor de continuïteit van de bedrijfsvoering?

We zien managementinformatie als een leesbare weergave van gestructureerde data waarmee op strategisch niveau kennis van de organisatie kan worden ingewonnen en koers kan worden bepaald. Hiermee kan waar nodig worden bijgestuurd op het “productieproces” om kwaliteit te kunnen blijven leveren en zich te blijven onderscheiden van concurrenten. Medewerkers produceren hierbij steeds meer data en met de voorkeur van bedrijven voor cloud oplossingen, wordt steeds meer informatie buiten de deur opgeslagen. Om grip te houden op de eigen organisatie voelen organisaties daarom de groeiende behoefte aan goede tools voor het presenteren van managementinformatie. SharePoint biedt mogelijkheden managementrapportages te ontwikkelen en in uiteenlopende vormen te presenteren.

Met SharePoint 2010 Insights wordt (stuur)informatie beschikbaar voor de gehele populatie en wordt het mogelijk zelf met Business Intelligence aan de slag te gaan en informatie uit verschillende systemen, al dan niet in de Cloud, te integreren in de eigen SharePoint omgeving. Put uit eigen bronnen of investeer in een (realtime) koppeling met bedrijfsinformatiesystemen als bijvoorbeeld SAP, Exact of PeopleSoft. Het bijeen brengen van (on)gestructureerde data maakt het mogelijk in Insights dashboards te creëren en via hetzelfde kanaal, SharePoint, te verspreiden.

Presenteer bijvoorbeeld Excel rapportages die putten uit eigen en/of externe bronnen. Zie hiervoor ook het artikel dat Sjoerd over analyse van Twitter schreef op deze community (https://techdailychronicle.com/2011/11/powerpivot-voor-excel-en-twitter-2/) en dat eenvoudig via SharePoint gepresenteerd kan worden aan de organisatie. Of creëer een projectmanagement dashboard waarin voortgang van je project in een oogopslag zichtbaar wordt. Blijf ik binnen budget en planning zijn dé peilers waarop een project als succesvol wordt bestempeld. Vanuit SharePoint is mogelijk zelf dergelijke dashboards in te richten.

Stel je aan de andere kant een praktijkvoorbeeld voor van een grote organisatie waarin SharePoint key applicatie is en gevormd wordt door een webfarm met een twintigtal onderliggende databases. Vanuit SharePoint wordt database informatie gepresenteerd. Denk hierbij aan grootte en prestaties van databases om tijdig opschalen mogelijk te maken.

Met de functionaliteit die onderdeel uitmaakt van SharePoint 2010 Insights komt het genereren en met name verspreiden van (management)rapportages binnen handbereik. Of je nu op zoek bent naar managementinformatie of informatie over projectontwikkeling wilt inzien, met SharePoint 2010 kun je hiermee zelf aan de slag. In deel twee van deze serie meer over Insights in de praktijk.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.