In SharePoint 2010 was het mogelijk om via de Navigate Up button, op basis van de hiërarchie binnen een SharePoint omgeving, gemakkelijk je weg terug te vinden naar een bovenliggend niveau. Deze optie is in SharePoint 2013 verwijderd, maar is net als de optie ‘Sign is as Different User’, via een kleine aanpassing in de code te gebruiken.

Branding

[listdot]

1.) Open SharePoint Designer 2013 en maak verbinding met je server.

2.) Klik in het menu Site Objects op Masterpages en maak een kopie van Seattle.master (Dit is de masterpage die standaard binnen SharePoint 2013 gebruikt wordt.)

3.) Open en bewerk Seattle_copy(1).master en zoek voor class=”ms-breadcrumb-downdownBox”.

4.) In deze class staat het onderdeel style=”display:none;”. Verwijder dit en wijzig de code daaronder, Visible=”False”, naar Visible=”True”.

Ter verduidelijking, hieronder twee voorbeelden van de veranderingen. Verander het onderstaande:

 

naar het volgende

5.) Sla het document op. Je krijgt nu de melding dat je de master page laat afwijken van de SharePoint standaarden. Klik hierbij op ‘Yes’.

6.) Op het moment dat je nu je site opnieuw opent, is in de Top Link Bar een nieuw icoon geplaatst; de Navigate Up button.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.