Veel bedrijven maken tegenwoordig een digitale transformatie door. Dit modewoord duikt overal op. Als ik zoek naar een aantal definities van wat digitale transformatie nu eigenlijk inhoudt, dan komt het volgende o.a. naar voren:

  • Digitale transformatie betreft de impact van (digitale) technologieën en de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen op mens, bedrijf en zelfs maatschappij.
  • Organisaties die zich richten op de verdigitalisering van het landschap door in te spelen op de (veranderende) wensen en behoeften van klant, werknemers en maatschappij.

Waarom digitale transformatie juist nu zo aan de orde is, wordt helder beschreven in het artikel van Pim de Wit in Computable. Conclusie uit dit artikel is, dat digitale transformatie niet gaat over technologie maar over hoe je een organisatie wordt waarbij de klant centraal staat.

Het bedrijf is niet meer degene die leidt, maar de klant. Die heeft tegenwoordig oneindig veel keuzes en laat zich massaal leiden door de meningen van anderen. Als je je dus niet volledig focust op je klant, dan zal deze gebruik gaan maken van de vele alternatieve opties die er zijn.

Het draait dus om het goed in spelen op de wensen van de klant waarbij het noodzakelijk is om alle technologieën met elkaar te gaan verbinden. Om echt digitaal te kunnen transformeren moeten we namelijk overal en altijd kunnen beschikken over de meest recente en relevante data. Deze data is bij de meeste bedrijven versnipperd opgeslagen in losstaande applicaties met onderliggende databases. Misschien zijn er zelfs al Clouddiensten ingezet waarin ook delen van deze data opgeslagen is.

Om over deze data te kunnen beschikken zal er een soort van integratie moeten gaan plaatsvinden om deze data met elkaar te kunnen verbinden en beschikbaar te stellen aan medewerkers en klanten. Dit kun je doen met behulp van Microsoft Azure.

Integratie m.b.v. Microsoft Azure

Microsoft biedt op het gebied van integratie de volgende mogelijkheden:

Microsoft zet de laatste jaren groots in op Azure Logic Apps. Dit is een SaaS-dienst van Microsoft waarmee het mogelijk is om applicaties, verschillende SaaS-diensten en databases met elkaar te verbinden en te integreren. Daarnaast is het mogelijk om workflows in Azure te implementeren. Net als met alle on-premises diensten, wil Microsoft ook het Enterprise Application Integration platform (zoals o.a. BizTalk) beschikbaar maken via de Cloud.

Met Logic Apps is het mogelijk om hybride integraties te creëren, te integreren met je on-premises BizTalk omgeving (BizTalk beschikt over een Logic-Apps adapter), Azure Functions, API Management en de Service Bus.

Wat biedt Azure Logic Apps nu eigenlijk:

  • Door Microsoft beheerde connectors: Op dit moment zijn er meer dan honderd connectoren beschikbaar voor Logic Apps.
  • Ontwerptools: Logic Apps kunnen end-to-end in de browser of met andere Visual Studio-tools worden ontworpen
  • Sjablonen: Om snel te kunnen starten is er galerie met sjablonen die gebruikt kunnen worden de meer algemenere oplossingen te maken.
  • Uitbreidbaarheid: Mocht de connector die nodig is niet beschikbaar zijn, dan is het mogelijk om een eigen API-App te maken om te gebruiken als aangepast connector. Daarnaast kan er ook gebruik gemaakt worden van Azure Functions om bepaalde acties uit te voeren.
  • Opschaalbaarheid: Met Azure is het mogelijk om op te schalen op momenten dat je meer rekenkracht nodig hebt. Logic Apps is gebaseerd op Azure App Services waarmee dit eenvoudig uit te voeren is.

 

Conclusie

Vanuit Microsoft Azure zijn er vele mogelijkheden op het gebied van (applicatie)integratie. Het wordt ook steeds makkelijker om je on-premises omgeving en verschillende Clouddiensten (ook niet Microsoft diensten) met elkaar te integreren d.m.v. Logic Apps. In combinatie met het pay-per-use model, wat ervoor zorgt dat je alleen hoeft te betalen voor het daadwerkelijke gebruik, kan dat financieel veel voordelen opleveren. Daarnaast is het eenvoudig om Enterprise functionaliteit in te zetten terwijl je niet in het bezit hoeft te zijn van een on-premises Enterprise omgeving. Logic Apps kan dus voor kleinere ondernemingen ook erg interessant zijn en is niet alleen weggelegd voor de grote bedrijven.

Wil je Logic Apps nu ook gaan inzetten binnen je organisatie of wil je meer informatie over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van integratie? Neem dan even contact met me op. Mijn contactgegevens staan onderaan dit artikel.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.