Wednesday, January 26, 2022

Dertien valkuilen bij een SharePoint migratie en hoe deze te voorkomen

Must read

avatar
Ronald Bruinsmahttp://www.idocs.info
Sinds 2008 ben ik werkzaam als SharePoint consultant. In de afgelopen jaren was ik in deze rol betrokken bij meerdere SharePoint migratie projecten. Veel organisaties zien een SharePoint migratie als een content migratie of als een technisch project, maar het is veel meer dan dat. Data integriteit is erg belangrijk en ook bij SharePoint migraties geldt: 'garbage in, is garbage out'. Een SharePoint migratie is vaak een uitgelezen moment om de bestaande SharePoint omgeving eens goed onder de loep te nemen. Mijn ervaring is dat het opschonen van de bestaande SharePoint omgeving noodzakelijk is om de nieuwe omgeving efficiënt in te richten. Daarnaast zie ik in de praktijk vaak dat er (onnodige) weerstand is bij medewerkers tegen migratietrajecten: het wordt vaak gezien als een feestje voor ICT-medewerkers terwijl organisatorische aspecten onderbelicht worden. Zo kan een nieuwe versie van SharePoint bestaande problemen oplossen, nieuwe functionaliteit bieden en/of bestaande bedrijfsprocessen vereenvoudigen. Het is belangrijk om medewerkers daarin te betrekken en het migratietraject niet als een puur technisch project te beschouwen.

In dit artikel beschrijf ik de dertien belangrijkste valkuilen die ik tegen ben gekomen tijdens SharePoint migratieprojecten bij verschillende organisaties.

Pitfall

1      Gebrek aan kennis

Wat is SharePoint eigenlijk? Kennis is ‘the key’. Het maakt niet uit van welke versie naar welke versie van SharePoint wordt gemigreerd: het is van belang dat degenen die bij het migratieproject betrokken zijn een goede kennis van SharePoint hebben. Het SharePoint platform heeft veel raakvlakken met andere componenten in het ICT landschap zoals: SQL server, applicatie IIS server, DNS & Active Directory, maatwerk (.NET code), netwerk. Een goed (migratie) projectteam bestaat uit mensen die kennis hebben van alle raakvlakken. Een goed projectteam vormt dan ook de basis voor een goede SharePoint migratie.

2      Onvoldoende training voor de eindgebruikers

Training is essentieel voor een goed begrip van SharePoint functionaliteiten. Vaak denken eindgebruikers nog in folderstructuren en niet in metadata. Of eindgebruikers weten niet op een juiste manier de autorisatiestructuur in SharePoint te gebruiken. Gevoelige content kan dan met een druk op de knop beschikbaar zijn voor de hele organisatie en dat is niet wenselijk. Gebrek aan kennis staat ook een efficiënt gebruik in de weg van alle mogelijkheden die het platform biedt. Goed getrainde eindgebruikers en beheerders kunnen ook helpen om de olievlek “SharePoint” binnen een organisatie verder te verspreiden.

3      Gebrek aan communicatie over de aankomende veranderingen

Het is van belang om de organisatie op de hoogte te houden van de aankomende veranderingen: een goed communicatieplan helpt hierbij. Stem het communicatieplan af op de project planning zodat de medewerkers tijdens de uitvoering van het migratieplan geïnformeerd blijven. Communicatietips waarmee betrokkenheid van medewerkers gestimuleerd wordt:

[listdot]

 • Probeer tijd te krijgen bij de verschillende afdelingsoverleggen om daar het migratieprojectplan te presenteren
 • Organiseer korte sessies voor de eindgebruikers waarin de veranderingen uitgelegd worden
 • Geef demonstraties van nieuwe functionaliteiten waarmee bestaande bedrijfsprocessen vereenvoudigd worden.

[/listdot]

4      ‘Garbage in = garbage out’

‘Garbage in = garbage out’. Zorg voor een bestaande SharePoint omgeving die zoveel mogelijk op orde is. Ga geen SharePoint omgeving migreren waarin foute data de oorzaak is van storingen. Als de content in de bestaande omgeving niet op orde is, dan zal dat ook niet het geval zijn na de migratie. Schoon data in de bestaande omgeving zoveel mogelijk op: het voorkomt ellende in de nieuwe SharePoint omgeving.

5      Onderschatting van SharePoint architectuur

SharePoint 2013 architectuur is sterk verandert ten opzichte van SharePoint 2010. Er zijn veel nieuwe features bijgekomen. Het sociale aspect van SharePoint 2013 is vernieuwd, zoals:

[listdot]

 • het continue crawlen van content om de search index actueel te houden;
 • request management;
 • distributed cache;
 • en nog vele andere features.

[/listdot]

Er is in SharePoint 2013 genoeg veranderd om de gehele architectuur te herzien en niet op content databaseniveau te gaan migreren.

6      Geen “goede” inventarisatie van de bestaande omgeving

Een goede inventarisatie van de te migreren SharePoint omgeving is een must. Er zijn vele oorzaken waardoor een SharePoint migratie mislukt en een gemigreerde site niet juist functioneert. Deze oorzaken wil je van tevoren identificeren. Denk hierbij aan maatwerk, workflows, content editor webparts met script, etc. Met een eenvoudig Powershell script is het mogelijk om een goede inventarisatie te maken van de te migreren SharePoint omgeving. Met de inventarisatie bepaal je waar het zwaartepunt van de migratie komt te liggen en welke punten eerst opgelost moeten worden. Daarnaast is het ook mogelijk om gebruik te maken van de “site collection health check” tool van SharePoint 2013. Deze tool controleert een 2010 Site Collectie of deze geüpgraded kan worden. Kijk voor meer info over deze tool op: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219720%28v=office.15%29

7      Niet testen

Testen, testen en nogmaals testen. Eén van de belangrijkste onderdelen van het migratietraject. Test eerst een gemigreerde site op een test- of acceptatieomgeving voordat je de site naar een productieomgeving migreert. Laat ook de site-eigenaren/eindgebruikers de gemigreerde site testen. Technisch kan een sitemigratie juist uitgevoerd zijn zonder problemen, terwijl de eindgebruiker toch fouten ontdekt. Een goede migratiestrategie houdt rekening met het testen van rechten, navigatie, huisstijl en content.

8      Alles zelf willen doen

Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de te migreren SharePoint omgeving kan het veel voordeliger zijn om een 3th party tool aan te schaffen dan handmatig te migreren. Een 3th party tool werkt uiteindelijk kosten- en tijdsbesparend. Kijk hier voor een goed overzicht van beschikbare SharePoint migratie tools: http://SharePoint-community.net/page/sp-migration-tools

9      Te grote stappen

Werk met kleine veranderingen per keer naar de eindstreep toe. Voor veel eindgebruikers is de stap van SharePoint 2007/2010 naar SharePoint 2013 groot. Het is daarom van belang om veranderingen stap voor stap door te voeren tijdens het migratietraject. Betrek de eindgebruikers waar mogelijk bij alle stappen van het migratietraject. Ik adviseer dagelijks om  SharePoint geleidelijk in te voeren, in plaats van in één keer.

10 Geen governance doorgevoerd

Het wordt steeds belangrijker om een goed governance document te hebben voor een SharePoint omgeving. Hierin worden de regels, verantwoordelijkheden en rollen beschreven voor het gebruik van SharePoint. Op het internet zijn goede sites te vinden om SharePoint governance op te zetten. Hier vindt u de “white paper” van Microsoft voor het plannen van SharePoint governance: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff848257.aspx
Het ontbreken van een goed governance document kan tot gevolg hebben dat:

 • informatie steeds moeilijker te vinden is;
 • conflicten ontstaan tussen IT en de business;
 • de gebruikerstevredenheid daalt;
 • er geen goed autorisatie model meer is;
 • er een slechte performance van de SharePoint omgeving optreedt.

11 Huisstijl vergeten

Dit punt wordt vaak onderschat bij een SharePoint omgeving. Het ontbreken van een bedrijfshuisstijl in een SharePoint omgeving is niet direct een punt waarop de migratie zal mislukken. Het is wel een belangrijk punt om de acceptatie bij gebruikers van de nieuwe SharePoint omgeving te bevorderen.

12  Geen rollback plan

Waarom is een goed rollback plan nodig als er een goed migratieplan ligt? De meeste migratieproblemen die ontstaan door bijvoorbeeld niet geïdentificeerd maatwerk, zijn wel weer te herstellen. Maar het herstellen van een niet juist functionerend rollback plan is niet mogelijk. Zorg daarom altijd voor goede back-ups op file- en database niveau voordat gestart wordt met de migratie. Een “in place” migratie wordt om deze reden dan ook afgeraden.

13  Doelen ontbreken

De complete SharePoint migratie is uitgevoerd en de organisatie werkt met SharePoint 2013. Maar is de migratie nu succesvol uitgevoerd? Definieer daarom vooraf een aantal meetbare doelen die met de migratie behaald moeten zijn. Bij het bepalen van meetbare doelen kunnen ook tools bijdragen die bijvoorbeeld gebruikersdata kunnen analyseren.

Conclusie

SharePoint migraties zijn een kans voor een organisatie om content op te schonen, veranderingen door te voeren en om de uiteindelijke SharePoint visie te realiseren. SharePoint migraties zijn veel meer dan een technisch project en moeten goed doordacht (en) gepland worden; anders is de kans op een succesvolle migratie nihil.

More articles

4 COMMENTS

 1. Helder artikel Ronald!

  Ik zou graag meer willen weten over de stelling dat een upgrade naar versie 2013 ook een heroverweging van de archictectuur moet inhouden. Wat voor voorbeelden ben je in de praktijk tegen gekomen, die dit duidelijk maken?

  • Dit heeft te maken met de latency van de verschillende SharePoint 2013 rollen. Waar er bij SharePoint 2010 vaak gebruik gemaakt wordt van een standaard 3 tierarchitectuur, is een SharePoint 2013 architectuur gebaseerd op de latency van de rollen. De SharePoint rol waarbij de latency het laagst is komt in de bovenste laag van de architectuur, denk hierbij aan de ditrubuted cache server welke nog voor de web front end server geplaatst kan worden in een SharePoint 2013 farm. Kijk hier een voor extra informatie over dit punt: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=37000 Om deze reden is het aan te raden om de architectuur te herzien bij een SharePoint omgeving om optimaal gebruik te kunnen maken van het nieuwe platform.

 2. Mooi samengevat.
  De strekking van dit artikel is niet alleen geldig voor SharePoint maar ook voor andere migraties.
  Weet waar je mee bezig gaat en heb voldoende kennis in huis.

  • Bedankt Carel, klopt. Denk dat het altijd belangrijk is bij dergelijke migraties om niet 1 op 1 te gaan migreren.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest articles

%d bloggers like this: