In mijn vorige blog maakte ik de belofte een serie van blogs te schrijven over de verschillende aspecten van het testen. Eenmaal daar aan begonnen, ontdekte ik dat ik meer aan het schrijven was over waarom gestructureerd testen noodzakelijk is en hoe je dat aanpakt, dan dat het over het test van SharePoint ging. CTRL + A + Delete.

Het testen van SharePoint. Als ik daar over schrijf, dan is mijn referentiekader vooral het testen van SharePoint 2010, maar laat dat nou net niet mijn doel zijn. Wat ik wil vertellen is hoe en wat te testen in SharePoint 2013. Met de komst van deze nieuwe versie, vindt er namelijk ook verschuiving plaats in het zwaartepunt van het testwerk. Daar waar we in 2010 de weg, zelfs buiten de paden, al kennen, daar volgen we in 2013 nog braaf de bijgeleverde routekaart. De informatie die we hebben zijn tot nu toe ook de mogelijkheden of beperkingen die er zijn.

Business Colleagues Working with Laptop

Testen is een proces dat inzicht geen in- en adviseert over de kwaliteit en de daaraan gerelateerde risico’s. Kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften. Een nieuw product, wat kwalitatief beter belooft dat het voorgaande, zou dus moeten inspelen op die behoeften. Wat zijn dan die behoeften? Tijden veranderen. Behoeften veranderen, want werkwijzen veranderen. Dat wat we nodig hebben veranderd constant.

Het testen van SharePoint 2013 begint met het in kaart brengen van de behoeften. Behoeften moeten gelinkt worden aan de nieuwe functionaliteit en nieuwe requirements. En daar komt er al direct een risico boven tafel. Want daar waar het voor 2010, en alle kennis die er beschikbaar is over de functionaliteit, gemakkelijk is die te vertalen naar requirements en andersom, is 2013 ineens een grijs vlak. Welke requirements kunnen we hergebruiken? Welke requirements moeten anders geformuleerd worden? Waar voldoet de functionaliteit in behoeften?

Om te kunnen testen, is het belangrijk dat al deze vragen eerst beantwoord worden. En dat is niet alleen om goed te kunnen testen. Om een implementatie van SharePoint 2013 het predicaat kwaliteit te geven is het belangrijk te weten wat het uitgangspunt is. Het is gemakkelijk om te zeggen: “Kijk wat het kan. Dit wil je echt wel. Dit krijg je allemaal.” Het is beter terug te gaan naar het beginpunt en uit te zoeken of de behoeften aansluiting vinden in de nieuwe functionaliteit. Kwaliteit leveren kun je bereiken door het geheel om te draaien. Het is niet SharePoint en alles wat het kan, waar het om draait. Het draait om behoeften, om de vraag van de eindgebruiker. En daarbij dan de weg te vinden waarbij SharePoint die behoeften voldoet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.