Dit is het tweede deel van een serie artikelen over Azure Logic Apps. In deze serie zal ik een aantal scenario’s schetsen waarbij Azure Logic Apps ingezet wordt als integratieoplossing.  Kijk hier voor een overzicht van alle artikelen over Logic Apps: https://techdailychronicle.com/2015/06/azure-logic-apps-introductie/

In dit artikel wordt er een connectie opgezet tussen Twitter en SharePoint online.

Scenario

De werknemers van Ordina maken veel gebruik van Twitter voor het delen van kennis en informatie. De marketing afdeling maakt gebruik van SharePoint Online als intranet omgeving, en om een goed overzicht te krijgen van de tweets die verstuurd worden op het gebied van Microsoft Azure, willen ze de tweets opslaan op het intranet om ze later in te kunnen zien.

Om deze koppeling te realiseren wordt er een Logic App geconfigureerd binnen de Azure Management Portal die op Twitter zoekt naar tweets met de HashTag “Azure”. De inhoud van deze tweets wordt vervolgens opgeslagen in een lijst in SharePoint online.

Er wordt gebruik gemaakt van de OOB Connectors in Azure voor Twitter en SharePoint online. In SharePoint wordt een lijst aangemaakt waarin de Tweets opgeslagen kunnen worden.

De Logic App kan zodanig geconfigureerd worden dat hij op gezette tijden op Twitter gaat kijken naar nieuwe Tweets. Echter, in dit voorbeeld voeren we hem handmatig uit. Hierdoor voorkomen we dat de App op de achtergrond steeds opnieuw een connectie gaat maken met Twitter en SharePoint online en de kosten onnodig hoog worden.

SharePoint lijst configureren

[bulletlist]

 • Open de SharePoint online omgeving en ga naar Instellingen – Voeg een App toe.
 • Kies voor Aangepaste lijst en geef de lijst een naam (b.v. Azure Tweets).

[/bulletlist]

Logic_Apps_Twitter_SPOnline1

 

 

 

 

[bulletlist]

 • Navigeer naar de lijst en klik op Lijst bewerken.
 • Voeg de volgende kolommen toe aan de lijst:
  • Inhoud
  • Twitter Account

[/bulletlist]

Logic_Apps_Twitter_SPOnline2

 

 

 

 

 

[bulletlist]

 • Klik op Deze Lijst niet meer bewerken.

[/bulletlist]

 

API Connectors toevoegen aan Azure App Plan

Voordat je kan beginnen met het configureren van de Logic App, zullen de Twitter Connector en de SharePoint Online Connector eerst toegevoegd moeten worden aan je Azure App Plan.

Kijk hier voor meer informatie over Azure App Service Plans en hoe je die aan kunt maken: https://techdailychronicle.com/2015/06/azure-logic-apps-azure-app-service-plans/

[bulletlist]

[/bulletlist]

Logic_Apps_Twitter_SPOnline3

 

 

 

 

 

 

[bulletlist]

 • Klik hierna op API Apps -> Twitter Connector -> Maken om de connector toe te voegen.

[/bulletlist]

Logic_Apps_Twitter_SPOnline4

 

 

 

 

[bulletlist]

 • Vul een naam in of kies de standaard ingevulde naam.
 • Bij Create new App Service Plan vul je de naam van je nieuwe service plan in of kies je een eerder aangemaakt App Service Plan. In mijn geval heb ik het Service plan gekozen die ik in het vorige artikel aangemaakt heb, n.l. “Ordina-App-Plan”.
 • De Pricing Tier wordt na het selecteren van het App Service Plan automatisch ingevuld. Dit kan alleen gewijzigd worden d.m.v. het aanmaken van een nieuw App Service Plan.
 • Klik op Resourcegroep, daarna op Een nieuwe resourcegroep maken en geef de resourcegroep een naam. Je kan hier ook een bestaande resourcegroep kiezen. (Voor meer informatie over Resource Groups kan je kijken naar bovenstaand artikel over App Service Plans).
 • Bij Locatie, kies voor West-Europa.
 • Klik op Maken.

[/bulletlist]

Logic_Apps_Twitter_SPOnline5

 

 

 

 

 

 

 

 

Doe hetzelfde voor de SharePoint Online Connector:

[bulletlist]

 • Ga terug naar de Startpagina en klik weer op de Marketplace tegel.
 • Klik hierna op API Apps en type in het zoekveld SharePoint Online Connector. Selecteer hierna de connector en klik op Maken om de connector toe te voegen.

[/bulletlist]

Logic_Apps_Twitter_SPOnline6

 

 

 

 

[bulletlist]

 • Geef de Connector een naam en klik op Package Settings. Hier vul je de gegevens in van de SharePoint online omgeving. Vul bij de Site Url de volledige Url naar de SharePoint Site in (in mijn geval: https://szordina.sharepoint.com/sites/logic-apps/ ). Bij Document Library vul je de naam in van de SharePoint lijst (in mijn geval: Lists/Azure%20Tweets).
 • Controleer of de gegevens verder hetzelfde zijn als die je ingevuld hebt bij het toevoegen van de Twitter Connector.

[/bulletlist]

Logic_Apps_Twitter_SPOnline7

 

 

 

 

 

 

 

[bulletlist]

 •  Klik op Maken. 

[/bulletlist]

 

Azure Logic App configureren

Na het toevoegen van de API Connectors is het nu tijd om de Logic App te configureren.

[bulletlist]

 • Open de Azure Management Preview Portal: https://portal.azure.com/.
 • Ga naar Nieuw -> Web + Mobile -> Logic App.
 • Geef de nieuwe App een naam (b.v. Azure-Tweet-App).
 • Bij Create new App Service Plan selecteer je de naam van het App Plan dat je in de vorige stap aangemaakt hebt. De gegevens van de Pricing Tier en de Resourcegroep worden dan automatisch overgenomen.

[/bulletlist]

Logic_Apps_Twitter_SPOnline8

 

 

 

 

 

 

 

[bulletlist]

 • Klik daarna op Triggers and Actions. De Logic Designer wordt nu geopend.

[/bulletlist]

Logic_Apps_Twitter_SPOnline9

 

 

 

 

[bulletlist]

 • Selecteer aan de rechterkant, onder API Apps en dan onder de Resourcegroep, de Twitter Connector. De Twitter Connector wordt toegevoegd aan de Designer.
 •  Klik op de Authorize knop. Er wordt een popup geopend om in te loggen bij Twitter.
 • Kies voor New Tweet en vul dan de volgende hashtag in: #Azure.

[/bulletlist]

Logic_Apps_Twitter_SPOnline10

 

 

 

 

 

 

 

[bulletlist]

 • De volgende stap is het toevoegen van de SharePoint Online Connector. Selecteer die aan de rechterkant van het scherm onder de juiste resourcegroep. De Connector wordt toegevoegd aan de Designer.
 • Klik op de Authorize knop en vul je Office 365 gegevens in.
 • Na het inloggen worden de Acties weergegeven in de Connector die je uit kan voeren op de lijst. Kies hier Insert Into Azure Tweets.

[/bulletlist]

Logic_Apps_Twitter_SPOnline11

 

 

 

 

 

 

 

[bulletlist]

 • Vul bij Titel de volgende tekst in: Nieuwe Azure Tweet door. Klik daarna naast het Titel veld op de knop met de puntjes en kies Tweeted By. Klik naast het Inhoud veld op de knop en kies hier Tweet Tekst. Bij het veld Twitter Account kies je Tweeted by. De Connector ziet er dan uit als onderstaand plaatje:

[/bulletlist]

Logic_Apps_Twitter_SPOnline12

 

 

 

 

 

 

 

[bulletlist]

 • Klik op het vinkje en klik daarna onderin het scherm op Ok.
 •  Het duurt even voordat de App aangemaakt is. Na het aanmaken krijg je het onderstaande scherm te zien.

[/bulletlist]

Logic_Apps_Twitter_SPOnline13

 

 

 

 

 

 

 

[bulletlist]

 • Klik links boven op het scherm op Run Now. De Logic App wordt nu handmatig uitgevoerd.
 • Open de Azure Tweets lijst in je SharePoint Online omgeving. Je zal zien dat er nu een of meerdere lijstitems aangemaakt zijn.

[/bulletlist]

Logic_Apps_Twitter_SPOnline14

 

 

 

Samenvatting

In dit artikel heb ik laten zien hoe je m.b.v. een Logic App een connectie kan maken tussen Twitter en SharePoint Online. Ik heb hier gebruik gemaakt van OOB Connectors (API Apps) die door Microsoft aan de Azure Marketplace zijn toegevoegd.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.